"Fields of Expertise"
essent-arnhem-04.jpg
"COENEN E-news"
eMail
Naam
 

(Project)verhuizingen

Kenmerkend voor een verhuizing is dat alles verplaatst dient te worden (in- of extern), terwijl het primaire proces niet of minimaal verstoord mag worden. Door middel van een grondige voorbereiding bereik je een optimaal logistiek proces, waarin middels buffers en noodscenario's een voorspoedige doorloop is gegarandeerd.

De voorbereiding start na de opdrachtverstrekking door direct de capaciteit op de bewuste verhuisdagen vast te leggen en het aanwijzen van een projectleider. De projectleider is verantwoordelijk voor zowel de voorbereiding als de dagelijkse aansturing op de bewuste verhuisdagen.

Gedurende de voorbereiding neemt de projectleider deel in de projectvergaderingen bij de opdrachtgever. Fasegewijs worden alle deeltrajecten besproken: afstemming van de exacte werkzaamheden, prioriteitenstelling in de verhuisvolgorde, afstemmen met andere leveranciers, vergunningen, sticker- en coderingsplan, samenstellen van het verhuisdraaiboek en mogelijkerwijs de opdrachtgever adviseren in aanverwante diensten.

Voorafgaand aan de verhuizing wordt het gebouw intern beschermd (liften, vloeren, hoekbeschermers op muren en kozijnen). Niets wordt aan het toeval overgelaten zodat onze mensen zich op de verhuisdagen alleen bezig hoeven te houden met de feitelijke uitvoering.

Bij grote verhuisprojecten werken wij met tussentijdse opleveringen. Deze zijn dan ook verwerkt in het draaiboek en de projectleider houdt hierover dagelijks contact met de opdrachtgever. Tevens reserveren we capaciteit voor de nazorg, zodat onze mensen bij eventuele calamiteiten direct ter plaatse kunnen zijn.

03.jpg
Design Ignite ©
Nederlands Deutsch Zoekformulier Sitemap